fbpx Skip to main content

‘Bijverdienen in combinatie met studiefinanciering

 

De bijverdienregels is voor 3 groepen werknemers-studenten (nog) van toepassing:

  • Mbo’ers onder de 18 jaar of ouder met een zogenaamd studentenreisproduct
  • Mbo’ers van 18 jaar en ouder die (nog) studiefinanciering ontvangen
  • Hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor hoger onderwijs

Deze groepen mogen in 2017 op jaarbasis maximaal € 14.215,75 bruto verdienen. Voor studenten in het hoger onderwijs die volledig in het nieuwe leenstelsel vallen geldt geen bijverdiengrens.

 

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting. Dit is de belasting die geheven wordt over het loon dat je verdient en in mindering wordt gebracht op je salaris. Jouw werkgever betaalt deze belasting aan de Belastingdienst, vandaar dat het van je loon wordt afgetrokken. Zodoende hoef jij dat later niet meer te doen. De loonheffing valt onder de inkomstenbelasting.

Daarnaast behoort ook de premie volksverzekeringen en AOW-premies tot de loonheffing. De premie volksverzekeringen moet door iedereen worden betaald die in Nederland woont of werkt en is een premie voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurig zieken (Wlz). De hoogte van deze premie is afhankelijk van je inkomen uit werk en woning, daardoor kan deze premie dus per persoon verschillen.

Loonheffing bij meerdere werkgevers:

Als je voor verschillende werkgevers per jaar gewerkt hebt, dan krijg je mogelijk ook belasting terug. Let wel, loonheffingskorting kun je maar bij één werkgever aanvragen. Als je dat bij meerdere werkgevers doet, loop je de kans dat je achteraf belasting aan de Belastingdienst moet terugbetalen. Er zijn meerdere situaties waar je recht hebt op een deel van de betaalde belasting terug te vragen. Wil je meer weten, neem dan een kijkje op de website van de Belastingdienst.’

Bron: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/tabellen/bijverdienen-tabellen-1

https://nos.nl/op3/artikel/2119612-kom-je-ermee-weg-als-je-twee-keer-loonheffingskorting-aanvraagt.html

Leave a Reply